گالری عکس مهدی ابراهیمی

1 از 1 عکس

تصویری از مهدی ابراهیمی، دستیار اول فیلمبردار و دستیار صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از مهدی ابراهیمی، دستیار اول فیلمبردار و دستیار صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از مهدی ابراهیمی، دستیار اول فیلمبردار و دستیار صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش