گالری عکس امیرحسین رستمی

1 از 21 عکس

تصویری از امیرحسین رستمی، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه بیژن بنفشه‌خواه، فرخنده فرمانی‌زاده، افشین سنگ‌چاپ و مریم سرمدی

تصویری از امیرحسین رستمی، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه بیژن بنفشه‌خواه، فرخنده فرمانی‌زاده، افشین سنگ‌چاپ و مریم سرمدی
تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه بیژن بنفشه‌خواه، فرخنده فرمانی‌زاده، افشین سنگ‌چاپ، امیرحسین رستمی و مریم سرمدی تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه سیدمهرداد ضیایی، هومن برق‌نورد، امیرحسین رستمی و سارا خوئینی‌ها تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه امیر کاظمی، آتنه فقیه‌نصیری، سروش صحت، امیرحسین رستمی و مریم سرمدی تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه نیلوفر هوشمند، امیرحسین رستمی و امیر کاظمی