گالری عکس محمود بیاتی

1 از 2 عکس

تصویری از محمود بیاتی، بازیگر و دستیار صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از محمود بیاتی، بازیگر و دستیار صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از محمود بیاتی، بازیگر و دستیار صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از محمود بیاتی، بازیگر و دستیار صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش