گالری عکس فرهاد بشارتی

1 از 6 عکس

فرهاد بشارتی در صحنه سریال تلویزیونی بازی نقاب‌ها به همراه منوچهر آذر و صفا آقاجانی

فرهاد بشارتی در صحنه سریال تلویزیونی بازی نقاب‌ها به همراه منوچهر آذر و صفا آقاجانی