گالری عکس امین میرشکاری

1 از 2 عکس

تصویری از امین میرشکاری، صدابردار و دستیار صدابردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از امین میرشکاری، صدابردار و دستیار صدابردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از امین میرشکاری، صدابردار و دستیار صدابردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از امین میرشکاری، صدابردار و دستیار صدابردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش