گالری عکس عبدالله اسکندری

1 از 13 عکس

تصویری از عبدالله اسکندری، طراح گریم و چهره‌پرداز سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه بابک اسکندری

تصویری از عبدالله اسکندری، طراح گریم و چهره‌پرداز سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه بابک اسکندری
تصویری از علی شفیعی ثابت، چهره‌پرداز و بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه عبدالله اسکندری و بابک اسکندری تصویری از علی شفیعی ثابت، چهره‌پرداز و بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه عبدالله اسکندری تصویری از علی شفیعی ثابت، چهره‌پرداز و بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه عبدالله اسکندری، مهدی هاشمی، رضا عطاران و احمد مهران‌فر تصویری از علی شفیعی ثابت، چهره‌پرداز و بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه عبدالله اسکندری تصویری از علی شفیعی ثابت، چهره‌پرداز و بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه عبدالله اسکندری تصویری از علی شفیعی ثابت، چهره‌پرداز و بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه عبدالله اسکندری و حسن فتحی تصویری از علی شفیعی ثابت، چهره‌پرداز و بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه عبدالله اسکندری و پریناز ایزدیار تصویری از علی شفیعی ثابت، چهره‌پرداز و بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه حسن فتحی، امیرسلطان احمدی، عبدالله اسکندری، مهران نائل و محمد بحرانی تصویری از علی شفیعی ثابت، چهره‌پرداز و بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه عبدالله اسکندری