اکران مردمی «لاتاری» در پردیس مگامال

اکران مردمی فیلم «لاتاری» در پردیس مگامال با حضور محمدحسین مهدویان، ساعد سهیلی، زیبا کرمعلی، نادر سلیمانی و سایر عوامل برگزار شد.
اکران مردمی لاتاری در پردیس مگامال
اکران مردمی لاتاری در پردیس مگامال
اکران مردمی لاتاری در پردیس مگامال
اکران مردمی لاتاری در پردیس مگامال
اکران مردمی لاتاری در پردیس مگامال
اکران مردمی لاتاری در پردیس مگامال
اکران مردمی لاتاری در پردیس مگامال
اکران مردمی لاتاری در پردیس مگامال
اکران مردمی لاتاری در پردیس مگامال