اکران مردمی «ساخت ایران ۲» با حضور محمدرضا گلزار و امین حیایی

اکران مردمی «ساخت ایران ۲» با حضور محمدرضا گلزار و امین حیایی در پردیس کوروش با حضور شمار زیادی از علاقمندان به این سریال برگزار شد. منبع: سینما تیکت
 اکران مردمی «ساخت ایران ۲» در پردیس کوروش
 اکران مردمی «ساخت ایران ۲» در پردیس کوروش
 اکران مردمی «ساخت ایران ۲» در پردیس کوروش
 اکران مردمی «ساخت ایران ۲» در پردیس کوروش
 اکران مردمی «ساخت ایران ۲» در پردیس کوروش
 اکران مردمی «ساخت ایران ۲» در پردیس کوروش