اکران مردمی «چهارراه استانبول» در پردیس آزادی

اکران مردمی «چهارراه استانبول» در پردیس آزادی با حضور فرهاد اصلانی، مهتاب کرامتی، سحر دولتشاهی، رعنا آزادی‌ور و مصطفی کیایی برگزار شد.
 اکران مردمی «چهارراه استانبول» در پردیس آزادی
 اکران مردمی «چهارراه استانبول» در پردیس آزادی
 اکران مردمی «چهارراه استانبول» در پردیس آزادی
 اکران مردمی «چهارراه استانبول» در پردیس آزادی
 اکران مردمی «چهارراه استانبول» در پردیس آزادی
 اکران مردمی «چهارراه استانبول» در پردیس آزادی
 اکران مردمی «چهارراه استانبول» در پردیس آزادی
 اکران مردمی «چهارراه استانبول» در پردیس آزادی
 اکران مردمی «چهارراه استانبول» در پردیس آزادی