مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»

افتتاحیه فیلم سینمایی «کوپال» و یادبود «لوون هفتوان» بازیگر فقید این فیلم در پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار شد. عکس سجاد احمدی‌مجد
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»
مراسم افتتاحیه فیلم «کوپال»