مراسم تشییع پیکر قاسم افشار گوینده پیشکسوت

پیکرقاسم افشار گوینده پیشکسوت تلویزیون با حضور مردم و چند تن از مجریان رسانه ملی صبح پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ از مقابل منزلش تشییع شد. منبع: فارس
مراسم تشییع پیکر قاسم افشار گوینده پیشکسوت
مراسم تشییع پیکر قاسم افشار گوینده پیشکسوت
مراسم تشییع پیکر قاسم افشار گوینده پیشکسوت
مراسم تشییع پیکر قاسم افشار گوینده پیشکسوت
مراسم تشییع پیکر قاسم افشار گوینده پیشکسوت
مراسم تشییع پیکر قاسم افشار گوینده پیشکسوت
مراسم تشییع پیکر قاسم افشار گوینده پیشکسوت
مراسم تشییع پیکر قاسم افشار گوینده پیشکسوت