لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Mort d'un pourri

(1977)