لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Teresa's Tattoo

(1994)