عضویت از مرداد 1399
ستاره 123
بررسی 3
لیست 1
مشارکت 27
بیوگرافی آریـــن
زندگی بسیار بسیار پیچیده است, و فیلم ها هم باید اجازه داشته باشند که همینطور باشند.. دیوید لینچ
ستاره‌ها
123