نظرات مردم (2 نظر)

سید مجتبی
نقد خود سریال که نبود،
ولی در مورد اون ماجرای نشست خبری، یادداشت قابل تاملی بود
0
1 هفته قبل

فاطمه هادی
نقدش چرت بود
0
1 هفته قبل