نظرات مردم (2 نظر)

سید مجتبی
کسی مخالف پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی فوتبال نیست!
ولی به دو شرط:
یکی اینکه نسبت به مسائل سیاسیِ مرابط با فوتبال باشه، نه مسائل سیاسی محض! مثل برجام!
دوم اینکه نگاه حزبی داخلش نباشه، نگاهی ملی باشه!
4
1 هفته قبل

غریبه
نظراتتون چقدر منطقیه اقا سید مجتبی....
موافقم
0
1 هفته قبل