نظرات مردم (1 نظر)
عباس تهامی پور زرندی
5/10 این اسپین آف تقریبا نصف انتظارتمو از واکینگ دد و دنیای قشنگش برآورده کرده.
1 لایک
0 نظر
1 هفته قبل