تاریخ تولد: 1378/12/08 | عضویت از شهریور 1397
ستاره 584
بررسی 289
لیست 7
مشارکت 11
علی امیری
دقیقا مشابه فیلم رحمان 1400 ...با این تفاوت که رحمان واقعا توقیف شد...!
کاملا اتفاقی هم شرکت پخش کننده هر دو، فیلمیرانِ علی آقا سرتیپی بوده!
1 لایک
1 هفته قبل
بیوگرافی علی فیلم بین
گاهی لب های خندان از گونه های گریان بیش تر درد میکنند!
ستاره‌ها
584