عضویت از مرداد 1397
ستاره 980
بررسی 359
لیست 26
مشارکت 73
علی فیلم بین
تو نسخه ی قاچاقش رو دیدی دارا؟ یا رفتی سینما؟
0 لایک
1 ماه و 2 هفته پیش
دارا
سینما
0 لایک
1 ماه و 2 هفته پیش
بیوگرافی دارا
چشم ها پنجره روح هستن
هر چیزی ارزش دیدن نداره
ستاره‌ها
980