تاریخ تولد: 1340/02/22 | عضویت از اردیبهشت 1399  |  تهران
ستاره 2
بررسی 2
لیست 0
مشارکت 2
بیوگرافی نادر طریقت
نادر طریقت هنوز متنی برای معرفی خودش ننوشته است.
ستاره‌ها
2