عضویت از آبان 1398
ستاره 3
بررسی 3
لیست 0
مشارکت 12
بیوگرافی بهنام مسعودی
متولد بهمن ۱۳۶۵.صادره از شیراز
مجرد.دستیار کارگردانهایی از جمله .سیروس مقدم.علیرضا بذرافشان.داریوش یاری.حامد حسینی.مهرداد خوشبخت.احمد تجری.مهدی گلستانه.محمد رضا ورزی
در سال ۱۳۹۸ فیلم کوتاه سربازان چوبی به کارگردانی بهنام مسعودی و فیلمبرداری فرشاد گلسفیدی
ستاره‌ها
3