عضویت از تیر 1397
ستاره 80
بررسی 21
لیست 0
مشارکت 0
یاور
شما هنوز فیلمه خوب ندیدی که میگی فیلم خوبی بود
0 لایک
1 هفته قبل
سید محمد موسوی
سلام.
شما از بین اجزای تشکیل دهنده فیلم؛‌ فقط بازی رو دیدی. بقیه ارکان فیلمسازی چی میشه پس؟ بازیگر فقط ویترین فیلمه. فیلمنامه اصلشه این فیلم از فیلمنامه خوب و جدیدی برخوردار نبود.
0 لایک
1 هفته قبل
بیوگرافی بامشی
عاشق
ستاره‌ها
80