تاریخ تولد: 1359/06/02 | عضویت از خرداد 1397
ستاره 4،441
بررسی 96
لیست 8
مشارکت 18
بیوگرافی پرسپولیس
پرسپولیس سرورتونه .۶۶۶۶۶۶.
ستاره‌ها
4،441