عضویت از مرداد 1396
امتیاز 291،450
ستاره 21،627
بررسی 190
لیست 2
مشارکت 124
پریزیوال
نسخه سانسور شده هیچ فیلمی بدرد نمیخوره فقط نسخه کامل و اصلی
2 لایک
1 هفته قبل
Amir
هالیوود پر از این بقول تو حرامی هاست !
یا نبین یا ایراد های بنی اسراعیلی نگیر !!
0 لایک
1 هفته قبل
Ads
بیوگرافی Amir
A bitter end is better than an endless bitterness
ستاره‌ها
21،627
Ads