تاریخ تولد: 1379/01/29 | عضویت از شهریور 1396  |  تهران
ستاره 597
بررسی 93
لیست 11
مشارکت 118

لیست "بهترین آثار آقای خشن سینما"

میلاد کی مرام و داستان هایش...
0 نظر
بیوگرافی ثنا اسمعیلی
وقتی کنارم باشی
حال روزم آرومه
وقتی که دورم از تو
از گریه هام معلومه
میدونم که هوامو داری
خودم رو دست تو سپردم
یه لحظه ام غیر اسمت آقا
من اسم کسی رو نبردم
ز روزی که مادر مرا داده شیر
امیری حسین نعم الامیر
ستاره‌ها
597