تاریخ تولد: 1371/03/12 | عضویت از مرداد 1397  |  تهران
ستاره 224
بررسی 3
لیست 0
مشارکت 0
بیوگرافی محمد امین عمادی
کارگردانی فیلم کوتاه , فیلمبرداری , تدوین و ساخت جلوه های ویژه , اندک مهارت های من در دنیای بزرگ فیلمسازان است
ستاره‌ها
224