عضویت از خرداد 1399
ستاره 83
بررسی 64
لیست 3
مشارکت 7
سفوف
نه خب فرق داشت با سینمایی من جفتشو دیدم
0 لایک
1 هفته قبل
کاشف استعداد سحر
چه فرقی؟
این فیلم توی سینما اکران شد
1 لایک
1 هفته قبل
حمید ارضی
با کاشف استعداد موافقم
1 لایک
1 هفته قبل
سفوف
خب 30 به فیلم اضافه سده
0 لایک
1 هفته قبل
بیوگرافی کاشف استعداد سحر
من بازیگرای با استعداد که دیده نشدن رو کشف میکنم ، هدف اصلیم بازیگر شدنه و برای رسیدن بهش میجنگم (یه نو جوون با استعداد وباهوش) والبته منتظرم درمیانه راه رسیدن به هدفم یکی هم منو کشف کنه
ستاره‌ها
83