حواشی سریال تلویزیونی «سرباز» (2 حاشیه)

فیلم‌برداری بخشی از سریال «سرباز»، در خیابان «احمد‌آباد»، شهر «تهران» انجام شده است.
فیلم‌برداری بخشی از سریال «سرباز»، در خیابان «ستارخان»، شهر «تهران» انجام شده است.