حواشی فیلم سینمایی «سطح یک» (2 حاشیه)

فیلم سینمایی «سطح یک»، دومین تجربه همکاری مشترک بین «محسن قرایی» (کارگردان) و «حامد بهداد» (بازیگر) پس از فیلم سینمایی «سد معبر» است.
فیلم سینمایی «سطح یک»، سومین اثر بلند سینمایی «محسن قرایی»، پس از آثار «خسته نباشید» و «سد معبر» است.