حواشی فیلم سینمایی «تورنادو» (1 حاشیه)
دکورهای فیلم سینمایی «تورنادو»، که ساخت آن از سه ماه گذشته آغاز شده در حال حاضر رو به اتمام است. یکی از دکورهای اصلی این فیلم یک «سفینه»، است که هم‌اکنون ساخت آن در پ۱۱ کیلومتری «شهر تهران» و در سوله‌ای در «پارس الکتریک»، به پایان رسیده است.