حواشی سریال تلویزیونی «احضار» (3 حاشیه)

سریال «احضار»، اثر «رامین عباسی‌زاده»، اولین سریال ترسناک ایرانی است.
سریال «احضار»، اولین تجربه کارگردانی، «رامین عباس‌زاده»، است.
مرحله «تولید»، سریال «احضار»، به مدت 3 سال طول کشیده است.