حواشی «سید غلامرضا موسوی» (1 حاشیه)

«غلامرضا موسوی» (تهیه کننده)، به گل گرفتن درب «شورای صنفی نمایش خانه سینما»، توسط «احمد نجفی»، واکنش نشان داد و گفت:
«همکار عزیزمان ظاهرا مثل مرشدش دچار مشکل فراموشی شده، فیلم حضرتش در یک روز در بهترین سینمای پایتخت طی شش سانس فقط دو بلیت فروخته؛ یعنی ۵ سانس حتی یک نفر تماشاچی نداشته! رفیق کجایت را گِل بگیرند؟»