حواشی «سید هادی محقق» (1 حاشیه)

ایده‎ی فیلم «ممیرو» از یک خاطره شکل گرفت. من در خانه‌ام مهمانی داشتم که خاطره‌ای برای من تعریف کرد و روی من تأثیر زیادی گذاشت. انگار این خاطره یقه‌ام را گرفت. عباس کیارستمی فیلمساز باهوشی است که می‌گوید، اگر یک فیلم بعد از 30 سال باز هم تأثیر خود را بر مخاطب گذاشت آن فیلم، فیلم خوبی است.
فیلمبرداری این فیلم 40 روز به طول انجامید. فیلم من استوار به تصویر است. به همین دلیل من این ترس را داشتم که آنچه می‌خواهم، در این فیلم رخ ندهد. از طرفی فیلمساز با ترس‌ها و اضطراب‌ها زندگی می‌کند که این لذت‌بخش است.
«ممیرو» دومین فیلمم است و قصد دارم به فیلم سوم در شرایط حاضر فکر نکنم. احساس می‌کنم که گم شده‌ام و باید دوباره خودم را پیداکنم. در سینما قدم به قدم جلو می‌روم و شاید به همین دلیل است که انتخاب برایم سخت‌تر شده‎است. فکر می‌کنم در شرایط گذار به سر می‌بریم و باید این دوره هم بگذرد.
فیلم‌هایم تنه به شرایط سیاسی و اقتصادی نمی‌زند. اما اتفاقاتی که در سینما می‌بینم، گاهی ناراحتم می‌کند. حال من با بودن گروهی همانند هنر و تجربه خوب است.