درخت زندگی . "درخت زندگى"،نام اثر هنرى مشترك كامران افشار نادرى و ليلا فرزانه است كه در مهمترين فضاى موسسه فرهنگى اى در شهر ليون فرانسه به طور دائم نصب شده است. اين كار در ابعاد ٩/٥٠ در ٣/٥٠ متر، متشكل از ٣٥٠٠ قطعه سراميكى و ٣٦٠ هرم چند وجهى دست ساز از جنس فولاد اينوكس و سراميك است. درخت زندگى محصول يك سال و نيم پژوهش، طراحى، نمونه سازى و كار بى وقفه گروهى از هنرمندان، مهندسان و معماران است كه در انجام اين كار مشاركت داشته اند. كانسپت، طرح و مهندسى درخت زندگى زير نظر كامران افشار نادرى و همكارانشان انجام شده است. خانم ليلا فرزانه، هنرمند سراميست، و همكارانشان طراحى و ترسيم نقوش خطاطى روى كاشى ها، رنگاميزى، و ساخت و اجراى پانل را بعده داشته اند. اين اثر هنرى نماد درخت زندگى است كه در تمامى تمدن هاى باستانى ريشه دارد. در قران نيز اشارات متعددى به درخت هاى مقدس از قبيل درخت طوبى، درخت سدرا، درخت طيبه، درخت گوياى حضرت موسى (ع) وجود دارد. درخت زندگى نمايانگر سيكل كامل زندگى تولد، رشد و مرگ است. اين اثر سمبولى است كه در ضمن ايرانى بودن به پيوند بين تمدن هاى كهن اشاره دارد. @kamranafsharnaderi
تهمینه میلانی | درخت زندگی .
"درخت زندگى"،نام اثر هنرى مشترك كامران افشار نادرى و ليلا فرزانه است كه در مهمترين فضا...
164
43 هفته قبل