كمپين فرانك و هامون در دهمين ماه فعاليت خود،صداي كودكان ميراباد چابهار مي شود. جهت ارسال كمكهاي غيرنقدي از جمله كتاب هاي كمك اموزشي،مداد رنگي،عروسك و توپ،دمپايي پلاستيكي به ادرس تهران،نبش چهارراه سيروس(تقاطع پانزده خرداد و مصطفي خميني)،پ ٣٢٠،مهمانپذير نيكو ارسال فرماييد.كمك هاي نقدي خود را از اين طريق به ما برسانيد. ‎5047061016828903 شماره كارت ‎100794784156 شماره حساب IR930610000000100794784156 شبا باتشکر از اقای امید قابل جهت همكاري @omid._.ghabel تصویر و تدوین: @nedabargi
17
10 هفته قبل