. مى شود برگشت اشتياق چشمهايم را تماشا كن مى شود در سردى سر شاخه هاى باغ جشن رويش را بيفروزيم دوستى را مى شود پرسيد چشم ها را مى شود آموخت مهربانى كودكى تنهاست مهربانى را بياموزيم مهربانـــــى.. ❤️🙏❤️🙏❤️ شعر از عبدالملكيان #hadikazemi#samanepakdel#artist#actor#photo#sky#cloudy#green#filband#north#abdolmalekian#poem#filband
هادی کاظمی | .
مى شود برگشت
اشتياق چشمهايم را تماشا كن
مى شود در سردى سر شاخه هاى باغ
جشن رويش را بيفروزيم
دوستى...
543
40 هفته قبل