یه تیکه فیبرکه من انقدر ازش میترسم...وسیله ایه که زن و بچه مردم سوارش میشن و میرن خونه های آب گرفته داغونشون یه چیزی بیارن حتی یه قایق نیست...یه چادرنیست...توی این آب لجن و فاضلاب و جونوره......مرد خونه نابینا بود.......اگر کمک مردم نبودحتی یه کنسرو لوبیا هم نیست که بخورن.....سیستم دولتی ما کلاهشو بذاره بالاتر........خوش به غیرتتون واقعا!!! شما به من بگید آیا مردن راحت تر نیست از این زندگی؟؟ولی با اینهمه مهمان نوازی میکردن......به من احترام میذاشتن....باهاشون گفتم...خندیدم... لیاقت ندارم ولی منو روی سرشون گذاشتن.....تمام تهمتا و فحشا و انگایی که بهم زدن رو انگاری آب شست و برد و فهمیدم همیشه باید به ندای قلبم توجه کنم و ببینم که خداحواسش به همه چیز هست.....خدایی که در قلب هموطن من امید کاشته......خدایی که ما رو میفرسته تا ساعاتی به لبشون لبخند بیاریم.....بخاطر چشمای عفونت کرده م نباید گریه کنم ولی مگه میتونم.......؟؟ @shams_charity @shams_charity @shams_charity شاهین صمدپور مرسی که منو وصل کردی به سیل و امید و عشق @shahinsamadpoor
0
1 هفته قبل