. . نه کسی را می خواهم که عاشقم باشد ، نه نیازی به توجه و محبتِ کسی دارم ... این روزها ؛ فقط خلوتی دنج و بدونِ واسطه می خواهم ، به دور از نگاه ها ، به دور از قضاوت ها ، به دور از تمامِ بی انصافی ها ... جایی که نه صدایی باشد برایِ شنیدن ، نه حرفی برایِ گفتن ، و نه اشکی برایِ ریختن ... جایی که کمی نفس بکشم ، کمی فکر کنم ، کمی آرام بگیرم ... ! #نرگس_صرافیان_طوفان . . #مهتاب_شكريان #مهتاب_شكريان_پرسپوليسم❤️ #اكليل #پرسپوليس #انتظار #عشق #زمين_گرده_دنيا_كوچيك🌎 #پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #آرتيست #مهربان_باشيم❤️ #انتظار #پدر #زندگى#نمايش_اكليل
مهتاب شکریان | .
.
نه کسی را می خواهم که عاشقم باشد ،
نه نیازی به توجه و محبتِ کسی دارم ...
این روزها ؛
فقط خلوتی ...
9
10 هفته قبل