خیریه شمس من با کمک شما ترکونده خواهش میکنم با خیال راحت کمکهای فقط و فقط غیر نقدی خودتون رو به من بسپارید..جلوی چشم خودتون به اهلش میرسونم......با خیال راحت و اعتماد صددرصد...جای دوری نمیره......ما وسعمون نمیرسه ضیافت باشکوه برگزار کنیم...اگرم برسه ترجیح من رسوندن همون کمک به دست نیازمنده...پس خواهش میکنم اگر نیت خیری دارید و کمک غیر نقدی لبیک بگید @shams_charity
77
1 روز قبل