. يادش بخيير برنامه ي خوشا شيراز با حسام منظور نازنين و هنرمند تمام عيار و امين رضايي نازنين مجري توانمند و مهربان. (دلتنگ شيراز و مردمان ناب اين شهر) @hesammanzour_official @aminrezaee_ #خوشاشیراز #شيراز#حسام_منظور#امين_رضايي#ميلاد_ميرزايي#
میلاد میرزایی | .
يادش بخيير
برنامه ي خوشا شيراز
با حسام منظور نازنين و هنرمند تمام عيار
و امين رضايي نازنين مجري ت...
15
14 هفته قبل