وقتی که عشق و زندگیت میشه کار و موقعیتت، حاضری در نقش های مختلف با یک نقش بازی کنی ... گریم در نقش خولی... #محمد_ملکی#سینمایی#سریال#خولی#کاراکتر#تئاتر#شمر#یزید#حرمله#پلان#سکانس#کارگردان#فیلم#عکاسی#عکاسی_هنری#پرسپولیس#پرسپولیس_قهرمان#
محمد ملکی اردلانی | وقتی که عشق و زندگیت میشه کار و موقعیتت،  حاضری در نقش های مختلف با یک نقش بازی کنی ...
گریم در نقش...
34
14 هفته قبل