. صبح است طلوع کن .. طلوع کن ای پنهانی ترین زاویه ی نگاهم تو آنی که همیشه در هر شعر متولد می شوی پس طلوع کن .. طلوع کن، میان این قافیه های پر سکوت! طلوع کن ... #علیرضا_اسفندیاری .#درودو سپاس به شما همراهان همیشه سخر خیر پنجشنبه خردادی شما پر از عطر گل رز و نور سلام صبح بخیر .. #صبح#شیدنگار#بابک_برزویه @sheednegar
بابک برزویه | .
صبح است
طلوع کن ..
طلوع کن ای پنهانی ترین
زاویه ی نگاهم
تو آنی که همیشه
در هر شعر
متولد می شوی
پس...
2
10 هفته قبل