زنان قدرتمند ايراني كارگر و غير كارگر يه روزي دنيا رو تسخير ميكنن 📚 قواعد نانوشته بیشعوری: ▪️تمام مشکلات را دیگران به وجود آورده اند! ▫️اصلا نیازی به حل مشکل نیست! ▪️کم نیاور، تمام کاستی ها را می توان در پشت نقابی از وقاحت پنهان کرد! ▫️تمام قوانین می توانند نقض شوند اما فقط توسط تو! ▪️اگر از قانون خسته شدی مطابق نیازت یکی دیگر بساز و به محض اینکه به هدفت رسیدی آن قانون را هم نقض کن! ▫️هرگز در تواناییت در بدست آوردن هر چیز کثیفی که اراده کردی شک نکن ... #بی شعوری 📖 #خاویر_کرمنت 🖋
بهنوش بختیاری | زنان قدرتمند ايراني 
كارگر و غير كارگر
يه روزي دنيا رو تسخير ميكنن 📚 قواعد نانوشته بیشعوری: ▪️تمام ...
128
3 روز قبل