. در این شب‌ها اگر دل‌تان لرزید دستی را بگیرید و در حد توان دلی را شاد نمایید.... امید که طاعات و‌عبادات قبول و آرزوهای‌تان آن باشد که خیر است مرا یاد آرید... . #الهام_پاوه_نژاد #بازیگر #رمضان #کوچه_گرد_عاشق #شب‌_قدر #جمعیت_امام_علی
الهام پاوه‌نژاد | .
در این شب‌ها
اگر دل‌تان لرزید
دستی را بگیرید و در حد توان دلی را شاد نمایید....
امید که طاعات و‌ع...
23
20 هفته قبل