بعضی ها عذر بد تر از گناه می آورند !! نقل این هنرمند و آن هنرمند نیست ، مشتی است نمونه خروار ، از کسانی که با رفتار پروپاگاندایسمی یا به فارسی همان عوام فریبانه ، سعی بر این دارند تا بر همگان بقبولانند ما همه خوبیم ، ما همه خوشحالیم ، اینجا همه چیز خوب است و دست آخر اینجارا ، یعنی مام ، یعنی وطن ، یعنی ایران یعنی خاک یعنی مهد یعنی مادر یعنی هویت یعنی همانجایی که در آن رامبد و افخمی و ... شدیم را لایق بدنیا آمدن فرزندمان ندانیم... ما خیلی خوبیم!! خییییلی😢 #مجید_وحیدیان #رامبدجوان #کانادا #کانادا #کانادایی #وطن #سینما #خبرفوری #ایران
مجید وحیدیان | بعضی ها عذر بد تر از گناه می آورند !! نقل این هنرمند و آن هنرمند نیست ، مشتی است نمونه خروار ، از ک...
12
10 هفته قبل