بسيار بسيار ممنونم از حمايت هنرمندان و تماشاگران عزيزم از تاتر #قهوه_برزيلي 💕💕💕💕هنرمندان دوست داشتني : امير حسين قهرايي، رضا فياضي ،امير آقايي،حسين پرستار ، بيژن افشار ،مجيد بهره مند ،مسعود رشيدي ،ساسان آريا ، و معصومه كريمي عزيزم💕💕💕 💕💕 @kamranshahlaee @sharareh.rokham @shararehrokham.fanpage 💕💕💕
شراره رخام | بسيار بسيار ممنونم از حمايت هنرمندان و تماشاگران عزيزم از تاتر #قهوه_برزيلي 💕💕💕💕هنرمندان دوست داشتن...
31
10 هفته قبل