آن داغ ننگ خورده که می‌خندید بر طعنه‌های بیهده، من بودم گفتم: که بانگ هستی خود باشم اما دریغ و درد که "زن" بودم....."فروغ" مرثیه های ما باز نمی گرداند دختران آبی شهر را... دیرگاهی ست قلب هامان آبی نیست.... #دختر_آبی( تسلیت به ایران همیشه داغدار🖤😔)#نه_به_خشونت_علیه_زنان #مساوات_جنسیتی #مساوات #حقوق_زن #برابری_حقوق_زن_و_مرد #برابری_انسانها #برابری_اجتماعی #برابری_خواهی #برابری_طلبی #برابری_برای_همه #مرجانه_گلچین
مرجانه گلچین | آن داغ ننگ خورده که می‌خندید
بر طعنه‌های بیهده، من بودم
گفتم: که بانگ هستی خود باشم 
اما دریغ و درد...
1،648
19 هفته قبل