قدمتان روی چشم ... همه دعوت هستید . یکصد و پنحاه و سومین محفل طنز (حلقه رندان ) با حضور رندان ، شاعران طناز و غیره . محمد سادات اخوی را روی صندلی قرمز می نشانیم 😎🤣 . پوستش را احتمالا می کنیم . وعده ما همین یکشنبه . تالار اندیشه . حوزه هنری . خیابان سمیه #طنز #حلقه_رندان #ساعتی_برای_خنده #داریوش_کاردان
داریوش کاردان | قدمتان  روی چشم ... همه دعوت هستید . یکصد و پنحاه و  سومین  محفل طنز (حلقه رندان ) با حضور رندان ، ...
6
14 هفته قبل