عاشق باشیم وبا عشق زندگی را ادامه دهیم بدورازهر گونه بخل ، حسادت ، کینه ، ریا ، وتمامی خصوصیتهای منفی چون اولین ضررش به خود ما میرسه مهربانی وعشق به همنوع وموجودات خداوند باعث برکت درزندگی وحال خوب برایمان میشود مشکلات برای همه ما هست بذای هرشخص به شکلی اما نباید اجازه بدین تاثیری روی اخلاقمان وبالطبع روی اطرافیانمان داشته باشد بهترینهارا برای همه شما دوستان که مطالب پستهای من رو میخونید وگاها نظراتی منفی هم میدهید از خداوند خواستارم 💙❤️🖤#عشق #مهربانی #نیکی #آرامش #مشارکت_در_مهرورزی#فاطمه_گودرزی
0
19 هفته قبل