.هفتم خرداد هزارو سیصدو نود و نه آغاز همکاری برای ترانه های جدید ، برای قلب های عاشق شما با دو هنرمند شریف و بزرگ که عشق به مردم انتخاب اول آنهاست عزیزانم وفادار بودم به عهد ترانه جدید را به لطف مبدا نور و عشق و اساتید موسیقی و ترانه به زودی تقدیم قلبهای پرزعشق شما میکنیم امیدوارم همکاری ما آغاز اتفاقات بینظیری باشد @sataroraki @ahooraiman از شما در این مدت بسیار آموختم دو هنرمند با فضیلت های بی شمار برای همه تبریکات زلال تولدم ممنون عزیران قلبم ترانه /لیلا اهنگساز و تنظیم کننده / ستار اورکی ترانه سرا :اهورا ایمان خواننده :علیرضا قربانی
156
6 روز قبل